Operace
křečových žil
lepidlem

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Technologie VenaSeal™ Closure System

Před aplikací žilního biologického lepidla pomocí metody VenaSealTM.

 • bude končetina podrobně vyšetřena při ultrazvukovém vyšetření při vstupní konzultaci.
 • budou na kůži vyznačeny nedostatečné úseky žil.
 • bude povrch končetiny desinfikován a končetina sterilně zarouškována - a tím připravena k ošetření.
 • pro znecitlivění místa vpichu do žíly bude podána lokální anestézie.
 • chirurg zpřístupní žílu buď pomocí malého řezu, nebo vpichem pod kontrolou ultrazvukem.
 • jakmile je žíla zpřístupněna, vloží se do ní katétr a posune se do třísla (nebo podkolenní).
 • umístění katétru se ověřuje během celé operace pomocí ultrazvuku.
 • biologické lepidlo se aplikuje do celého postiženého segmentu cílové žíly.
 • patentovaný katétr je pod ultrazvukovou kontrolou výrazně lépe viditelný, což umožňuje přesnou a cílenou aplikaci lepidla.

Oproti tradiční možnosti léčby křečových žil pomocí termální energie (laser, radiofrekvence) má VenaSeal™ Closure System tyto výhody.

 • okamžitý uzávěr žíly biologickým lepidlem.
 • pouze jeden injekční vpich kvůli podání místního znečitlivění (v místě vpichu).
 • není nutno nosit kompresní punčochy po zákroku (ale doporučujeme nosit).
 • odpadá nutnost aplikace místního znecitlivění podél ošetřované žíly.

Jak probíhá operace lepidlem

Pod kontro­lou ultraz­vuku se větši­nou punkčně (vpi­chem) zavede do žíly u kolene nebo v polo­vině lýtka katetr až do oblasti spojení povr­chové a hluboké žíly v třísle (nebo v podko­len­ní) a poté se apli­kuje po malých dávkách (kap­kách) biolo­gické lepidlo na žíly.

Po apli­kaci lepidla se žíla kompri­muje a po něko­lika desít­kách vteřin se stěny žíly slepí, a ošetřená žíla po něko­lika týdnech až měsících v ideál­ním případě zaniká.

Co čeká pacienta

Operace křečových žil pomocí lepidla technologií VenaSeal™ Closure System probíhá v těchto čtyřech krocích.

1

konzultace s lékařem včetně ultrazvukového vyšetření

2

předoperační zaznačení žil na kůži a příprava pacienta na výkon

3

operační zákrok
v místním znecitlivění

4

ihned po zákroku
pacient odchází domů

Reference

„… máme za sebou školení a certi­fi­ka­ci v zahraničí, a máme také odoperované pacienty a pacientky, kteří se brzy podělí o své zkušenosti s ošetřením pomocí žilního lepidla! 10 let od naší první operace pomocí laseru se tak posouváme na novou úroveň ošetření žil… Pokud Vás tento typ ošetření zajímá (okamžitá rekonva­les­cen­ce, bez nutnosti znecit­livění, ambu­lantní prove­dení, bez nutnosti nosit kompresní punč­o­chy), tak nás neváhejte kontak­to­vat – a třeba se objevíte i zde mezi našimi referencemi!“

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.
vedoucí lékař

Články

Zavádění metody žilního lepidla v léčbě křečových žil v Česku.

29.11.2016 MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

V rámci zavádění metody v Česku - ambulantní operace křečových žil pomocí žilního lepidla  - nabízíme v Praze v úterý 13.12.2016 dopoledne poslední volné místo, a to za zvýhodněnou cenu 25 000 Kč. Běžná cena za tento výkon je asi na dvojnásobku....Takže vážní zájemci a zájemkyně kontaktujte mailem přímo našeho vedoucího lékaře na robert.vlachovsky@krecove-zily.com k domluvě konzultace a posouzení Vaší vhodnosti k tomuto typu ošetření! Více info také na www.krecove-zily.com celý článek